PC Doktor
Følgende betingelser omhandler internethandel på PC Doktor. Såfremt intet andet er aftalt på skrift mellem parterne, er betingelserne gældende for enhver handel på pcdoktor.dk.

PC Doktor samt virksomhedens kunder er til hver en tid underlagt dansk købelov. Ved udtrykkelig skriftlig aftale, kan der fraviges fra denne, dog ikke til skade for køberen.

Firma: GameTech / PC Doktor
Værksted Adresse: Jernbanegade 14
Kontor/adminstration: Bildsøvej 106
TLF: 42415353
Email: kontakt@pcdoktor.dk

 

Priser, Betalingsmuligheder og Sikkerhed
Alle angivne priser er opgivet i DKK og er inkl. 25% moms og ekskl. fragt. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt løbende prisændringer mv. som følge af valutaændringer, force majeure og andre store begivenheder der kan give udslag i pris, levering mv.

Du har mulighed for at betale med:

 • Visa/Dankort
 • Mastercard
 • Maestro
 • Visa

De data, du oplyser i forbindelse med et online køb betalt med betalingskort, er SSL krypterede (Secure Socket Layer). Det er altså kun Nets (tidligere PBS), der kan læse dem. Hverken net butikken eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet hæves først på din konto, når varerne sendes fra PC Doktor. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Ønsker du faktura/Ordre bekræftelse tilsendt (flere gange) send da en mail til kontakt@pcdoktor.dk og efterspørg den. Husk at oplyse ordrenr.

 

Forbehold
Emballage kassen til produkter købt hos PC Doktor anses at værende en del af produktet. Skulle kunde fortryde købet eller på anden vis have pengene refunderet, vil kunde blive pålagt et gebyr hvis nævnte kasse er bortgået eller efter teknikers vurdering ubrugelig.
Gem altid den tilhørende formstøbte pakning, i tilfælde af returnering eller reklamation for at fragte produktet beskyttet bedst muligt.

Gem altid din Windows cd og aktiveringskode, eller anden form for software licenskoder da PC Doktor ikke står til ansvar hvis denne forsvinder.

PC Doktor er kun ansvarlig for tabet af varen, hvis der er påvist fejl eller mangler på produktet. PC Doktor er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler, medmindre tabet er forvoldt ved grov uagtsomhed fra PC Doktor’s side, eller andet følger af dansk rets almindelige regler. Der tages forbehold for skrivefejl eller prisforandringer.

Billeder som er brugt på vore sider er illustrative og kan afvige fra varens egentlige udseende.

Vi opfordrer vores kunder til at tage kopi/backup af samtlige data. PC Doktor kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af PC Doktor måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

 

Reklamation
Som kunde hos PC Doktor har du ved køb af en vare altid 24 måneders reklamationsret, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, eller angivet på hjemmesiden.
Reklamationsretten fornyes ved reparationer, dog omfatter dette kun den udskiftede/reparerede del.
PC Doktor forbeholder sig retten til at reparere, ombytte, give pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Beløbet på en refundering vurderes af en tekniker og bedømmes ud fra produktets tilstand og mængde, original emballagens tilstand vil også spille en vigtig faktor i denne vurdering da denne anses som en del af produktet. Købet af en hasteordre bliver vurderet som en ekstra ydelse gjort ved produktets køb der ikke kan refunderes, som den ej heller kan returneres. Windows, antivirus, spil kuponer eller andet software kan ej heller refunderes.

 

ABook® Garanti
PC Doktor yder 2 års fuld garanti fra fakturadato på bærbare computere af mærket ABook, medmindre andet er nævnt på prislister / tilbud / produktspecifikationer! På løsdele yder PC Doktor 1 års garanti fra fakturadato medmindre andet er anført på faktura. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fejl efter garantiens udløb kan PC Doktor ikke gøres ansvarlig for dette.

Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt, hvis varen har været tilsluttet forkert. Ved fremsendelse til reparation skal der altid forudgående være truffet aftale herom. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld eller fejlbehæftet, og PC Doktor kan lastes herfor, er PC Doktor forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet.

Er produktet udgået af varesortiment er PC Doktor berettiget til at erstatte varen med en nyere eller anden model. PC Doktor forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid idet PC Doktor ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Såfremt PC Doktor tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. PC Doktor er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er blevet returneret som garantireparation, intet fejler forbeholder PC Doktor sig ret til at debitere et rimeligt gebyr samt forsendelsesomkostninger til returnering.

OBS

En software eller selvforskyldt fejl er ikke defineret som en reparationssag, skulle vi modtage en pc med en sådan fejl, vil kunden blive faktureret for fragtomkostningerne og 500,- pr. påbegyndt tekniker time for udbedring af denne fejl, dette er også gældende for modtagelse af et produkt som ikke er fejlbehæftet.

En reklamation kan blive afvist hvis en tekniker skulle bedømme produktet misvedligeholdt.

Tilbagebetaling for varen sker i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven, indenfor 14 bankdage.

Det skal af kunden straks tjekkes ved modtagelse af varen om der er fejl og/eller mangler. Er dette tilfældet skal det meldes til PC Doktor indenfor 6 måneder. Bliver dette ikke gjort, kan PC Doktor afvise klagen.

Skulle det ske at produktet ved modtagelse har en tydelig fragtskade skal dette meldes skriftligt til PC Doktor inden for 24 timer. Bliver en fragtskade meldt for sent, vil kunde skulle betale reparationen af denne selv, reklamationsretten vil herefter frafalde og kun de nye ombyttede dele til reparationen vil have 2 års reklamationsret.

PC Doktor betaler ikke for udgifter, som kan forekomme, hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre manglen, såfremt det ikke er aftalt på forhånd.

Backup af dine data er yderst vigtig da vi både ved returnering- og reparation af varer samt ved installation af nyt hardware.
PC Doktor kan ikke holdes til ansvar for evt. tab data under reparation eller returnering.

Husk at varen altid skal sendes tilbage forsvarligt i det formstøbte emballage (som kunde fik den ved modtagelse)

På alle PC’er og bærbare computere tilbydes 2 års garanti.

 

Batterier
PC Doktor giver 6 måneders garanti til batteri-tiden på bærbares genopladelige batterier.
Ved omskiftning af batteri uden for garanti-perioden tilbydes der 3 måneders garanti på det nye batteri.

Dog gives der stadig 2 års reklamationsret på genopladelige batterier såfremt dette skulle have en defekt. Svækket batterilevetid ved brug bliver ikke betragtet som en fejl, men blot et udtryk for slitage.

For at få dit batteri til at leve længst muligt anbefaler vi følgende:

 • Lad aldrig din bærbare computer være tilsluttet opladeren i længere tid af gangen.
 • Fjern opladeren så snart batteriet er opladt – Bemærk at vores bærbare kræver tilsluttet strømforsyning for fuld udnyttelse i spil.
 • Aflad regelmæssigt batteriet helt inden det oplades igen.
 • Udsæt ikke batteriet for høj varme eller kulde.

 

Leveringstid

Vi sender dine varer indenfor 1-3 hverdage. Hvis varen ikke er på lager, kontakter PC Doktor kunden om yderligere information.

 

Fortrydelsesret
Der er altid, med mindre andet er skriftligt aftalt, 30 dages returret for varer købt hos PC Doktor. Returretten er blot en forlængelse af forbrugeraftalelovens 14 dages returret og er gældene i tilfælde hvor varen er i væsentlig samme stand og mængde samt original emballage værende i uskadt tilstand. Der kan være tale om afvigelser (dette er dog kun gældende jf. forudgående skriftlig aftale med PC Doktor) Ovenstående er også gældende selvom en vare skulle være købt fysisk i PC Doktor’s butik. Oftest vil en vare kun få 100% kreditering såfremt varens emballage ikke har været brudt.

Skulle en vare modtages og ikke være i overensstemmelse med ovenstående, vil et gebyr blive fratrukket den endelige kreditering, tilsvarende sælgers tab for gensalg. Det er ikke muligt at fjernvurdere en vare af PC Doktor, en vare skal derfor i ALLE tilfælde sendes ind til vores teknikere før det kan bedømmes om der vil blive fratrukket et beløb grundet varens tilstand. Kunde opfordres til at tage et billede af produktet inden dette sendes retur, i tilfælde af uoverensstemmelse med teknikers vurdering. PC Doktor forbeholder sig retten til at afvise en fortrydelse såfremt produktet skulle være i direkte strid med PC Doktor’s handelsbetingelser.

De 30 dages returret er gældende fra datoen den fremsendte vare ligger på afhentningssted, eller ved varens udlevering i PC Doktor’s Butik.

Ved brug af returretten vil kunde blive tilsendt et retur fragt label, og vil blive fratrukket omkostningen af fragten (tilbage til PC Doktor) for det endelige beløb krediteret. Det er et krav at produktet bliver sendt senest på dagen de 30 dages returret udløber.

Tilbagebetaling for varen sker i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven, indenfor 14 bankdage.

Ved kundes modtagelse af Windows, antivirus, spil kuponer eller andet software vil returretten af dette frafalde.

 

Returnering af Produkt
Ved reklamation, fortrydelse eller anden grund til at returnere et produkt, skal kunde straks kontakte PC Doktor ved at sende en mail til kontakt@pcdoktor.dk med følgende: Ordrenummer, fejlbeskrivelse/henvendelses grund. Herefter vil kunde modtage en mail med et vedhæftet returlabel og en guide til forsendelsen.

PC Doktor returadresse er som følger:

PC Doktor
ATT: RMA xx (udskift xx med det RMA nummer du har fået)
Jernbanegade 14
4200 Slagelse

Eller indleveres på ovenstående adresse indenfor vores åbningstider.

Skal en vare sendes retur er det vigtigt at indpakningen er forsvarlig. Hersker der tvivl om hvorvidt en indpakning er forsvarlig bedes kunde tage kontakt til vores support.

Pakkerne sendes retur på eget ansvar og PC Doktor tager ikke ansvar for fragtskader eller bortgående pakker/breve.

Alle produkter, der modtages fra PC Doktor indpakket i antistatisk materiale, skal returneres i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af deres reklamation/returret.

Varer der modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om-emballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter af nødvendig og forsvarlig emballage samt returforsendelse og du vil miste dine reklamation/returret skulle produktet have taget skade under fragten.

Pakker sendt som brevpost sendes på kundens eget ansvar! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav, eller via Brevpakke (da disse KAN bortkomme og derfor ikke har nogen form for sikkerhed).

 

Særlige forhold ved køb som Erhvervsdrivende
Et køb hvor Firmanavn fremgår som betalingsadresse på faktura defineres som erhvervskøb. Handelsbetingelserne for erhvervsdrivende har følgende ændringer:

 • Der er ingen fortrydelsesret.
 • Der kan tilbydes kreditvurdering.
 • 1 års reklamationsret.
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.
 • PC Doktor forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er er lagt.

 

Ikke afhentede varer

Hvis du har valgt at få en vare afsendt får du en mail med track and trace så snart ordren forlader PC Doktor’s bygning. Skulle det ske at varen bliver returneret til os grundet forkert oplyst adresse eller den ikke er afhentet på posthuset, vil du blive opkrævet at betale for en ny forsendelse. Ønskes varen ikke alligevel vil fragtomkostningen blive fratrukket din kreditering.

Har du valgt afhentning af din ordre i en af PC Doktor’s butik vil vi som udgangspunkt have din ordre liggende i en måned eller til kundes angivet afhentningsdato. Skulle det ske at ordren er færdiggjort og ønskes annulleret bedes kunde tage kontakt til PC Doktor’s support. PC Doktor forbeholder sig retten til at annullere bestillingen skulle kunde ikke give nogen melding om afhentning.

 

Forsendelse
PC Doktor leverer med PostNord i Danmark. Alle forsendelser kan spores hos PostNord. Leveringspriser er variable og ændres alt efter produkt. Dette beløb pålægges hver ordre.

De fleste leverancer sendes herfra som pakkepost, og du kan derfor med fordel få leveret direkte til din adresse eller evt. til din arbejdsplads. Enkelte leverancer sendes herfra som brevpost, gavekort, hvis ikke andet er angivet.

Leveringstid afhænger af, om den pågældende vare er på lager. Leveringstid på lagervarer efter afsendelse påregnes at være 1-3 hverdage for tilbehørs produkt, med mindre andet er angivet på siden. Stationære bliver bygget efter kundens ønske, og kan derfor pådrage sig ekstra leveringstid i forhold til overstående, her henviser vi til den angivet leveringsdato på varen.

Varerne leveres med PostNord, og den forventede leveringstid bygger på deres statistikker for levering.

Efter en vare er blevet afsendt, sender vi en forsendelsesbekræftelse via e-mail til dig. Email’en bliver automatiske genereret og sendt fra os så snart ordren er behandlet og afsendt. Når du har modtaget denne bekræftelse, betyder det, at Post Danmark har afhentet varen hos os, og at den er på vej til dig, efter tidligere angivet anvisninger. Er varen mod forventning ikke kommet frem efter senest 4 hverdage, kan du kontakte PC Doktor’s kundeservice for at igangsætte en efterlysning af varen. Efter denne 4 dages periode anser PC Doktor og Post Danmark forsendelsen for vel ankommet.

PC Doktor er ikke erstatningspligtig, hvis der ved bestilling er angivet en forkert adresse, og dette medfører bortkomst af forsendelsen, det samme gælder for en reparationssag hvor kunde ikke har oplyst om adresse-ændring inden denne sendes retur.

Er en vare i restordre, vil du automatisk modtage opdateringer om leveringstid via e-mail, når vi får nye oplysninger fra producenten, så du har samme oplysninger som os.

PC Doktor har en anslået leveringstid på 3-7 hverdage fra købstidspunktet, dog kan der opstå situationer, kaldet Force Majeur hvor PC Doktor ikke kan holdes ansvarlig af forsinkelser. Scenarier som disse kunne eksempelvis være dog ikke begrænset til: krig, brand, oversvømmelser, snestorm, naturkatastrofer, tyveri, mangler og forsinkelser ved underleverandører.

 

Persondatasikkerhed og Cookies
PC Doktor behandler altid dine fortrolige data sikkert. Alle indtastede oplysninger i forbindelse med køb benyttes kun til behandling af din ordre.

Denne hjemmeside anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, indholdet bliver ikke delt med nogen, og de kan ikke indeholde virus.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Webshoppens indkøbskurv benytter en cookie til at huske, hvilke varer du har valgt. Cookien tømmes for indhold, når du har gennemført dit køb. Selve online betalingen benytter ikke cookies og ingen af dine betalingsoplysninger gemmes.

For at du kan indgå en online aftale med PC Doktor må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos PC Doktor og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. (jf. bogføringsloven)

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til PC Doktor videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos PC Doktor har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til PC Doktor via e-mail kontakt@pcdoktor.dk.

Ønsker du og få slettet dine oplysninger/data kan dette gøres via e-mail til kontakt@pcdoktor.dk